Termografi

Termografering er en af de bedste, hurtigste og sikreste måder at få et godt overblik over, hvor godt et hus er isoleret, og ikke mindst om det er tæt. Med termografi måler man den varmestråling der kommer fra huset – oftest både ude- og indvendigt.

Termografering udføres med yderst moderne og avanceret infrarødt kamera. Temperaturforskelle på blot 0,1 oC afsløres, og man tydeligt kan se kuldebroer og små utætheder i vægge, lofter, ved gulve eller hvor man end fotograferer.

Meget varme går til spilde på grund af utætheder i vore huse, men de fejl eller mangler der forårsager varmespildet er skjult for det blotte øje. I stedet for at nedtage tag- eller loftsplader for at finde ud af, hvorfor det trækker ind, kan man med en termografisk måling få et totalt overblik over alle utæthederne – målt som temperaturforskelle via termograferingen.
Meget varme går til spilde på grund af utætheder i vore huse, men de fejl eller mangler der forårsager varmespildet er skjult for det blotte øje. I stedet for at nedtage tag- eller loftsplader for at finde ud af, hvorfor det trækker ind, kan man med en termografisk måling få et totalt overblik over alle utæthederne – målt som temperaturforskelle via termograferingen.

For at afsløre utætheder i klimaskærmen skabes der et undertryk i bygningen. Herved suges luft ind alle steder, hvor klimaskærmen er utæt. Utæthederne kan lokaliseres ved måling af lufthastigheder og/eller ved termografering.

Ved nybyggeri kan en termografering dokumentere om byggeriet er i orden eller udpege de fejl og mangler der er ved husets isolering, samt eventuelle kuldebroer.

Undersøgelsen dokumenteres med en udførlig skriftlig rapport med billeder og konklusion.

Termografiskmåling gør det også nemt at finde skjulte installationer som ventilationsrør og gulvvarmerør, da man undgår at nedbryde konstruktionerne for at lokalisere problemet.