Energi

Energirammeberegning

I forbindelse med et nybyggeri, hvor der skal søges byggetilladelse, skal energibehovet jf. bygningsreglementet dokumenteres. Dette kan gøres med en energirammeberegning på bygningen.

Beregningen dokumenteres med rapport, hvor det tydeligt angiver hvilken energiklasse bygningen opfylder.

Endvidere indeholder rapporten beregningsblad og beregning af konstruktionernes U-værdier.

I forbindelse med senere energimærkning, fremsendes XML-fil.

Varmetabsramme

I forbindelse med ansøgning om byggetilladelse til tilbygninger, der opvarmes til mere end 5 oC, udarbejdes der en varmetabsramme.

Denne beregning er ikke så omfattende om energirammeberegning.

Rapporten indeholder beregningsblad og beregning af konstruktionernes U-værdier.