Blowerdoor

1. april 2006 blev der indført krav til nybyggeris tæthed og kommunerne har siden haft pligt til at kontrollere, at der bliver udført tæthedsprøve, inden de giver tilladelse til, at huset tages i brug.

BlowerDoor testen udføres enten ved at danne et over- eller et undertryk i huset. Målingen foretages ved at montere en ventilator (i et dørhul), der så sætter bygningen i enten et lille overtryk eller undertryk, og måler på den måde hvor hurtigt der trækker nyt luft ind eller ud af huset. På den måde afsløres hvor utæt bygningen er.

Efter testen udarbejdes en rapport med resultatet.

Ved at opretholde et konstant undertryk i huset, kan man, med termografering, se om der er utætheder i klimaskærmen. Termografering er en måling, der er hel præcis, det gør det utroligt nemt at finde de fejl og mangler på dit hus, der er årsag til varmetab eller som man også kalder det varmespild.

Efter selve målingen af huset er foretaget, skrives der en rapport, som kan danne grundlag for eventuelle udbedringer på huset. Rapporten indeholder billeder og tekst som nøjagtig beskriver husets fejl og mangler, når det drejer sig om utætheder. Fugt i konstruktionen kan også konstateres ved termografering.

Der kan også, med fordel, udføres BlowerDoor test i ældre huse, hvorved det kan ses hvor der evt. mangler isolering i konstruktionerne.


Ulemper ved utætte huse

  • Varmen slipper ud.
  • Stort Co2 udslip.
  • Dårlig komfort med træk og kolde vægge/gulve.
  • Varm luft, som indeholder meget fugt, kan trænge ud i de kolde konstruktioner, og fugten kan sætte sig som kondens, hvilket kan give råd og svamp.

 
Målerblad ved trykprøvning

Målerblad ved trykprøvning

 
Målerblad ved trykprøvning

Målerblad ved trykprøvning