KP Projekt ApS - Rådgivende ingeniørfirma

I samarbejde med arkitekter, bygherrer og øvrige rådgivere, udarbejder vi et samlet projektmateriale, således at tilbud fra entreprenører kan indhentes og i byggefasen koordinerer og styrer vi byggeriet så byggeøkonomi, kvalitet og tidsfrister overholdes.

Vores bygherre er fortrinsvis i Hjørring, Frederikshavn og Aalborg kommuner, men arbejder dog også i andre dele af landet.

Termografi

Endvidere kan vi tilbyde uddybende termografiske undersøgelser, således at kuldebroer og utætheder afdækkes. Både Blowerdoor testen og termograferingen dokumenteres med rapporter.

Læs mere

Blowerdoor

I takt med at myndigheder og bygherre stiller større krav til tæthed af bygninger, kan vi tilbyde trykprøvning af bygninger med BlowerDoor i henhold til DS/EN 13829.

Læs mere

Energirammeberegning

I forbindelse med ansøgning af byggetilladelse kan vi udarbejde energirammeberegning. Vi er naturligvis løbende a´jourført med hensyn til energirigtig projektering.

Læs mere

Skal vi tage en snak?
Telefon: 21 56 56 07